Välkommen till Nilars sida för investor relations

Här hittar du information om Nilars finansiella utveckling samt bolagsstyrning.

IR Kontakt: Erik Oldmark, CEO +46 70 432 4444, erik.oldmark@nilar.com

Finansiell information

Nilars finansiella rapporter har sedan årsredovisningen 2013 upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards).

Finansiella rapporter & presentationer

Hitta och ladda ner finansiella rapporter och presentationer om Nilar International AB.

Quarterly reports

Interim report Q2 2023 (English)
Delårsrapport Q2 2023 (Svenska)
Interim report Q1 2023 (English)
Delårsrapport Q1 2023 (Svenska)
Year-end report 2022 (English)
Bokslutskommuniké 2022 (Swedish)
Interim report Q3 2022 (English)
Delårsrapport Q3 2022 (Svenska).
Interim report Q2 2022 (English)
Delårsrapport Q2 2022 (Svenska).
Interim report Q1 2022 (English)
Delårsrapport Q1 2022 (Svenska).
Year-end report 2021 (English)
Bokslutskommuniké 2021 (Swedish)
Interim report Q3 2021 (English)
Delårsrapport Q3 2021 (Svenska).
Interim report Q2 2021 (English)
Delårsrapport Q2 2021 (Svenska).
Interim report Q2 2021: Presentation (English)
Interim report Q1 2021 (English)
Delårsrapport Q1 2021 (Svenska).
Bokslutskommuniké 2020 (Swedish)
Delårsrapport Q3 2020 (Swedish)
Delårsrapport Q2 2020 (Swedish)
Delårsrapport Q1 2020 (Swedish)
Bokslutskommuniké 2019 (Swedish)
Delårsrapport Q3 2019 (Swedish)
Delårsrapport/Interim report Q2 2019 (Swedish+English)
Delårsrapport/Interim report Q1 2019 (Swedish+English)
Bokslutskommuniké/Year-end report 2018 (Swedish+English)
Delårsrapport/Interim report Q3 2018 (Swedish+English)
Delårsrapport/Interim report Q2 2018 (Swedish+English)
Delårsrapport/Interim report Q1 2018 (Swedish+English)
Bokslutskommuniké/Year-end report 2017 (Swedish+English)
Delårsrapport/Interim report Q3 2017 (Swedish+English)
Delårsrapport/Interim report Q2 2017 (Swedish+English)
Delårsrapport/Interim report Q1 2017 (Swedish+English)
Bokslutskommuniké/Year-end report 2016 (Swedish+English)
Delårsrapport/Interim report Q3 2016 (Swedish+English)

Visa kvartalsrapporter ↓ Stäng kvartalsrapporter ↑

Koncernen Nyckeltal

IFRS, Audited.

MSEK2022202120202019201820172016
Resultaträkning
Nettoomsättning0.317.825.210.43.43.43.4
Bruttoresultat-150.3-479.5-199.2-151.1-35.7-35.7-35.7
EBITDA-185.8-382.1-223.4-183.0-77.8-77.8-77.8
Rörelseresultat / EBIT-249.1-596.4-284.0-221.7-89.9-89.9-89.9
Resultat före skatt-287.5-600.5-342.9-238.5-91.1-91.1-91.1
Periodresultat-287.5-600.5-342.9-238.5-91.1-91.1-91.1

Övrigt
Avskrivningar-63.2-76.8-60.7-38.8-12.1-12.1-12.1
immateriella anläggningstillgångar0.0-31.6-30.9-28.2-7.3-7.3-7.3
materiella anläggningstillgångar-53.9-39.8-24.9-6.9-4.7-4.7-4.7
Inköp/upparbetning utgifter för utveckling5.923.430.426.817.417.417.4
Medelantal anställda, antal1101851279048
 
Kassaflöde från
den löpande verksamheten-217.9-446.6-211.6-153.9-73.6-153.9-73.6
investeringsverksamheten-48.2-215.1-111.5-135.2-45.6-135.2-45.6
finansieringsverksamheten240.0818.5233.6420.076.9420.076.9
Periodens kassaflöde-26.1156.8-89.4130.9-42.3130.9-42.3

Antal aktier och teckningsoptioner, tusental
Genomsnittligt antal emitterade aktier229,973.032,285.14,589.34,047.73,281.24,047.73,281.2
Genomsnittligt antal emitterade teckningsoptioner250.3260.356.1149.5275.3149.5275.3
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning182,630.237,877.84,658.84,197.23,556.54,197.23,556.5
MSEK22/12/3121/12/3120/12/3119/12/3118/12/3117/12/3116/12/31
Balansräkning
Anläggningstillgångar462,3440,9421,0370,4232,8198,5178,9
Omsättningstillgångar324,7374,3155,3195,556,186,227,9
Summa tillgångar787,0815,2576,4565,9288,9284,7206,8
 
Eget kapital450,4491,5103,1275,8201,3274,3186,0
Långfristiga skulder222,6181,2119,133,0
Kortfristiga skulder114,0142,5354,1257,187,510,420,7
Summa eget kapital och skulder787,0815,2576,4565,9565,9284,7206,8
 
Övrigt
Aktiverade patentkostnader1,21,10,51,21,52,02,5
Aktiverade utvecklingskostnader44,638,7184,3190,8191,8181,3164,1
Maskiner och inventarier168,7193,2146,460,516,27,010,2
Pågående nyanläggningar174,6155,150,680,423,28,25,7
Varulager101,999,342,017,68,04,75,7
Likvida medel204,7230,773,9163,432,574,817,6
Soliditet, %57 %60 %18 %49 %70 %96 %90 %
Skuldsättningsgrad, ggr0,70,74,61,00,40,00,0
 
Antal aktier och teckningsoptioner, tusental
Antal emitterade aktier vid periodens slut318 582,345 511,75 025,24 431,93 451,03 270,62 615,5
Antal teckningsoptioner vid periodens slut250,3260,3170,6149,5149,5319,9320,6
Visa nyckeltal ↓ Stäng nyckeltal ↑

Senaste regulatoriska pressmeddelande

Visa alla regulatoriska pressmeddelande

Bolagsstyrning

En god bolagsstyrning skapar en miljö av förtroende, transparens och ansvar vilket är avgörande för att främja långsiktiga investeringar, finansiell stabilitet och affärsintegritet. Genom detta stödjer den även en hållbar tillväxt och mer inkluderande samhällen.

Bolagsstämma
Här hittar du information om våra bolagsstämmor.

Bolagsordning
För publikt bolag
Nilar International AB, org.nr 556600-2977

Styrelseutskott
All information om ersättningsutskott och revisionsutskott.

Valberedning
All information du behöver om valberedningen.

Incitamentsprogram
All information du behöver om Nilars incitamentsprogram.

Riktlinjer för ersättning
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Aktien

Nilar International AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag.

Bolagets aktier är sedan 30 april 2021 noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Kortnamn för aktien: NILAR
ISIN-kod: SE0015950001
LEI 549300YB1GKR0RB4XL64

För aktuell aktiekurs, vänligen följ denna länk: Klicka här.

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital uppgår till 53 097 042 SEK fördelat på 318 582 257 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om cirka 0,17 SEK. Samtliga aktier i Bolaget berättigar till en röst per aktie vid bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier i Bolaget som innehas av aktieägaren.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
www.fnca.se
info@fnca.se

Aktieägare

Största aktieägarna per 31 oktober 2022

NamnAntal aktierAndel % kapital/röster
BNP Paribas SA Paris38 428 37112,06%
Första AP-Fonden30 212 3719,48%
Fjärde AP-Fonden25 234 3797,92%
Bronsstädet AB15 720 0004,93%
R&H Trust Company (Jersey) Ltd12 939 6934,06%
UBS Switzerland AG11 762 9583,69%
Banque Pictet & Cie (Europe) SA9 993 6033,14%
Avanza Pension8 268 4752,60%
BNY Mellon SA/NV (Former BNY)7 892 9202,48%
Brohuvudet AB7 668 2762,41%
Övriga142 417 90947,23%
Summa297 066 983100,0%

Aktiekapitalets utveckling

Per 31 October 2022

HändelseÅrFörändring av antalet aktierAntal aktier efter emission
Grundande2000100 000100 000
Nyemission 1)20009,48%9,48%
Nyemission 1)20007,92%7,92%
Nyemission 1)20004,93%4,93%
Nyemission20004,06%4,06%
Nyemission20003,69%3,69%
Nyemission20003,14%3,14%
Nyemission20002,60%2,60%
Nyemission20002,48%2,48%
Nyemission20002,41%2,41%
Nyemission200047,23%47,23%
Nyemission2000100,0%100,0%
Nyemission200047,23%47,23%
Nyemission2000100,0%100,0%
Nyemission200047,23%47,23%
Nyemission2000100,0%100,0%
Nyemission200047,23%47,23%
Nyemission2000100,0%100,0%
Nyemission200047,23%47,23%
Nyemission2000100,0%100,0%
Nyemission200047,23%47,23%
Nyemission2000100,0%100,0%
Nyemission200047,23%47,23%
Nyemission2000100,0%100,0%
Nyemission200047,23%47,23%
Nyemission2000100,0%100,0%
Aktiesplit (1:6)200047,23%47,23%
Nyemission (IPO)2000100,0%100,0%
Utbyte konvertibler20003 582 25247,23%
Nyemission (Övertilldelningsoptionen IPO)2000100,0%100,0%
Nyemission (företrädesemission)2000251 555 232297 066 983
Nyemission (företrädesemission)200021 515 274318 582 257
Visa Aktiekapitalets utveckling ↓ Stäng Aktiekapitalets utveckling ↑

Kalender

Kommande händelser

  • Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2022: 16 februari 2023
  • Årsredovisning 2022: 13 April 2023
  • Rapport för första kvartalet 2023: 9 Maj 2023
  • Årsstämma: 25 Maj 2023
  • Rapport för andrakvartalet 2023: 11 Augusti 2023
  • Rapport för tredje kvartalet 2023: 1 November 2023