Valberedning

Nilars valberedning skall bestå av 4 ledamöter.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande ledamöter:

  • Anders Gudmarsson, Ordförande, representerandes aktieägaren Christopher Braden;
  • Ossian Ekdahl, representerandes aktieägaren Första AP-fonden;
  • Michael Obermayer, representerandes aktieägaren R&H Trust Company Ltd; samt
  • Gunnar Wieslander, styrelseordförande i Bolaget.

Valberedningen lägger fram förslag till årsstämman 2023 avseende ordförande vid stämman, förslag till styrelse och styrelsens ordförande, ersättning till styrelsen, revisorer samt arvode till revisorer.

Årsstämman i Nilar International AB (publ) hölls torsdagen den 25 maj 2023, i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@nilar.com.