Enkel integrering med Nilar

Om du letar efter ett alternativ till bly- och litiumjonbatterier med säker och kraftfull prestanda utan negativa miljöeffekter erbjuder Nilar Energy den perfekta lösningen.

Batterier för alla användningsområden

Vi förstår att tillämpningarna kan skilja sig åt och erbjuder därför ett mångsidigt batteri. Modulariteten hos Nilar Energy-batterierna möjliggör konfigurationer med spänningar mellan 192 och 600 V, vilket möjliggör den lösning kunden behöver utan kompromisser.

Enkel kommunikation och styrning

Energilagringslösningar med batterier från Nilar har stöd för flera kommunikationsgränssnitt och avancerad programvara som övervakar batterierna ned till varje enskild modul. Energilagringssystemet kan konfigureras för att utföra flera olika uppgifter, vilket ger dig den bästa lösningen för dina behov.

Modulära energilagringslösningar

Nilar erbjuder en mängd olika lösningar för många olika tillämpningar och platser. Ett energilagringssystem som är klart att anslutas till nätet kräver flera komponenter som hanterar övervakning, styrning och konvertering. Nilar Home Box, kabinett- och racklösningar inkluderar vårt batterihanteringssystem och Nilar-batterier med en inbyggd övervakningsenhet. Dessutom krävs ett system för kraftomvandling som omvandlar batteriströmmen från likström till växelström. Detta kan då ansluta Home Box, kabinett- eller racklösningar till elnätet. Slutligen kan ett energistyrsystem som styr och samordnar flera energisystem vara användbart i vissa tillämpningar.

Energistyrsystem

Ett energistyrsystem (Eng. Energy mangement System, EMS) är ett överordnat system som övervakar, styr och optimerar energisystemets prestanda. Energistyrsystemet kommunicerar med BMS och PCS och kan med hjälp av olika signaler beordra dessa system att ladda eller ladda ur batterierna. Signalbeskrivningarna finns i Nilar-funktionsbeskrivningen som kan tillhandahållas på begäran.

PCS

Ett kraftomvandlingssystem (Eng. Power Conversion System (PCS) omvandlar batteriernas likström till önskad spänning och frekvens hos det omgivande energisystemet eller elnätet. PCS är den primära styrenheten för laddning eller urladdning, eftersom den styr strömmen till och från energilagringen.

Kommunikation

De standardkommunikationsgränssnitt som stöds av BMS är Modbus TCP/IP och Modbus RTU. Vid kundanpassade integreringar är även kommunikation via CANopen tillgänglig.

Systemkonfigurationer

Nilar Energy-produkter kan anslutas till elnätet med antingen en EMS-styrd PCS eller en BMS-styrd PCS. Konfigurationstypen bestäms av vilken komponent som styr energilagringens drift. Driften kan styras av ett externt EMS eller av ett externt EMS via BMS. En AC/DC-PCS – ofta kallad ”inverter” – krävs för att ansluta energilagringen till nätet. Om du vill kan vi hjälpa dig att hitta rätt PCS för ditt energilagringssystem. Detta PCS kan sedan styras av Nilar BMS eller av ett externt EMS.

EMS-styrd PCS

Vår EMS-styrda PCS-konfiguration är en öppen integrering som ger kunden kontroll över EMS. EMS kommunicerar sedan med PCS och BMS.

BMS-styrd PCS

Den BMS-styrda PCS-konfigurationen har ett BMS-styrt PCS. Kundens EMS kommunicerar sedan med BMS som vidarebefordrar kommandon till PCS.

 

Integrera produkter från Nilar

Är du intresserad av att integrera säkra och miljövänliga Nilar-batterier för långsiktig strömförsörjning av din energilagringslösning?

Kontakta oss för att diskutera ditt integreringsprojekt→

Läs mer om Nilar Energy i vår produktkatalog →

Skaffa en Nilar-lösning

Om du har en tillämpning och vill veta om Nilar-batterier är den rätta lösningen för dina behov pratar våra ingenjörer gärna med dig.

Kontakta oss för att diskutera din tillämpning →