Teknologi

Som en av de ledande aktörerna inom energilagringslösningar är det av högsta vikt för oss att säkerställa att alla produkter som lämnar vår fabrik uppfyller högsta kvalitetskrav. Nilar gör betydande investeringar i forskning och utveckling liksom i vår tillverkningsanläggning. Alla steg i produktionsprocessen utförs på vår toppmoderna fabrik i Gävle som drivs med 100 procent förnybar energi.

Produktionsprocess

Dessa är stegen som tar råmaterial till batterier redo för implementering i energilagringssystem. Fortsätt läsa för att ta reda på hur varje steg utförs och lära dig mer om hur ditt batteri skapas med högsta kvalitet i åtanke.

Elektrodtillverkning

Ingredienserna i våra elektroder kombineras i exakta koncentrationer för att skapa det aktiva materialet. Detta aktiva material pressas sedan för att skapa antingen den positiva eller den negativa elektroden. Processen är mycket enkel och kräver ingen värmebehandling eller liknande.

Läs mer om vår kemi →

 

Automatisk modulmontering

Elektroderna vägs noggrant och paras ihop inuti ett hölje med en separator emellan. Detta blir den så kallade battericellen. Battericellerna staplas sedan ovanpå varandra med ledande biplåtar emellan och innesluts slutligen i ett lasersvetsat hölje. Batterimodulen är nu monterad.

Läs mer om vår modul →

Lasersvetsning

Varje modul lasersvetsas vilket säkerställer att innehållet är helt avskilt från omgivningen. I denna process utnyttjas modulhöljets olika transparensnivåer. Lasern kan passera genom ena sidan av modulen och värma upp den andra, vilket skapar en svetsfog mellan de båda sidorna.

Montering av batteripack

Genom att stapla flera batterimoduler skapar vi ett pack med olika spänningar, där fler moduler innebär högre spänning. Packen komprimeras och binds samman med stålband.

Läs mer om de olika delarna i vårt batteripack →