Styrelse

Nilars styrelse består av sex styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande, vilka samtliga har valts för tiden fram till slutet av årsstämman 2023. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio styrelseledamöter.

Gunnar Wieslander
Styrelseordförande

 • Född: 1962
 • Styrelseledamot sedan: 2022
 • Pågående uppdrag: Senior Vice President Kreab Worldwide AB.
 • Erfarenhet och tidigare positioner: Sjöofficer, tjänstgjort bl a som ubåtschef och chef för ubåtsflottiljen. Handelsministerns och därefter statsministerns statssekreterare. VD för Saab Kockums AB.
 • Utbildning: Försvarshögskolan, Spanish Defence College, Stanford Executive Program.
 • Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Äger 1 212 000 aktier i Bolaget. Äger inga teckningsoptioner i Bolaget.
 • Oberoende i förhållande till företaget / större aktieägare: Ja/Nej

Stefan De Geer
Styrelseledamot

 • Född: 1956
 • Styrelseledamot sedan: 2017
 • Pågående uppdrag: Styrelseordförande Halmslätten Fastighets AB och PCTC Invest AB. Styrelseledamot Origa Care AB (publ) och De Geer & Co AB.
 • Erfarenhet och tidigare positioner: Rådgivare till RoosGruppen AB, ansvarig för corporate finance, Pareto Securities Stockholm, chefsjurist E. Öhman J:or AB, delägare och advokat Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. Avslutade uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseledamot i Oscar Properties Holding AB och United Spaces Network Offices AB. Styrelseordförande i Fondamentor Umeå Fastigheter AB, Fondamentor Umeå Batteriet AB, Fondamentor & Roosgruppen 5 Umeå AB, Fondamentor & Roosgruppen 6 Umeå AB, Fondamentor & Roosgruppen 7 Umeå AB och Wolseley Nordic Holdings AB.
 • Utbildning: Juristexamen, Stockholms universitet, MCJ (Master of Comparative Jurisprudence), New York University School of Law.
 • Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Äger 90 930 aktier och 10 000 teckningsoptioner, varav 5 000 teckningsoptioner inom ramen för 2017 års incitamentsprogram och 5 000 teckningsoptioner inom ramen 2021 års incitamentsprogram, vilka ger rätt att teckna 60 000 aktier i Bolaget.
 • Oberoende i förhållande till företaget / större aktieägare: Ja/Ja

Helena Nathhorst
Styrelseledamot

 • Född: 1967
 • Styrelseledamot sedan: 2020 (juni)
 • Pågående uppdrag: CFO i Byggmax Group AB. Styrelseledamot i BYGGmax AB, BYGGmax Fastighetsutveckling AB, BYGGmax Fastighets Holding AB, BYGGmax International Purchasing AB, BYGGmax fastighetsutveckling 7 AB Nodnarc och Næstved Lavpris Træ A/S. Extern firmatecknare i Svea Distribution AB.
 • Erfarenhet och tidigare positioner: CFO i Addnode Group, CFO Teracom Boxer Group samt konsult KPMG M&A Advisory. Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Boxer TV-Access AB, Service Works Global Nordic AB, Symetri AB, TECHNIA AB och Teracom AB. Styrelsesuppleant i Percensor Aktiebolag och Vikbryggan AB.
 • Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Uppsala universitet.
 • Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Äger 4 000 teckningsoptioner inom ramen för 2021 års incitamentsprogram, vilka ger rätt att teckna 24 000 aktier i Bolaget.
 • Oberoende i förhållande till företaget / större aktieägare: Ja/Ja

Ulrika Molander
Styrelseledamot

 • Född: 1966
 • Styrelseledamot sedan: 2021 (mars)
 • Nuvarande uppdrag: COO på Greeniron H2 AB. Styrelseledamot i Good Solutions Sweden AB.
 • Erfarenhet och tidigare positioner: Group Manufacturing Director i Systemair AB, Ledande befattning i Systemair AB, CEO BDX Företagen AB, Operations Director Sapa Profiler AB. Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Verkställande direktör Systemair Sverige AB.
 • Utbildning: Högskoleingenjör, Högskolan i Borås, AMP INSEAD.
 • Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Äger 2 000 teckningsoptioner inom ramen för 2021 års incitamentsprogram, vilka ger rätt att teckna 12 000 aktier i Bolaget.
 • Oberoende i förhållande till företaget / större aktieägare: Ja/Ja

Marko Allikson
Styrelseledamot

 • Född: 1971
 • Styrelseledamot sedan: 2021 (juni)
 • Nuvarande uppdrag: Partner för Baltic Energy Asset Management OÜ, Home of Smart Energy OÜ Baltic Energy Partners OÜ och Baltic Energy Partners OÜ.
 • Erfarenhet och tidigare positioner: Ledamot av Supervisory Board i Baltic Energy Services OÜ / Scener OÜ. Head of operations för Gunvor International B.V. Ledamot i styrelsen i Eesti Energia.
 • Utbildning: Civilingenjörsexamen, Tallinn Tekniskt universitet. Ekonomi Kandidatexamen, Tallinn Tekniskt universitet.
 • Innehav i Bolaget (inklusive närstående): 50% av ägandet i Baltic Energy Asset Management OÜ som äger 836 304 aktier i Bolaget.
 • Oberoende i förhållande till företaget / större aktieägare: Ja/Ja

Peter Wesslau
Styrelseledamot

 • Född: 1969
 • Styrelseledamot sedan: 2022 (juni)
 • Nuvarande uppdrag: VD Rabbalshede Kraft AB, styrelseledamot i SmartInnovation Sweden AB.
 • Erfarenhet och tidigare positioner: Flertalet ledande befattningar Vattenfall (1996-2019), Director of Controlling, Vattenfall Customer Services Nordic (2018-2019) Head of Offshore Portfolio and Transactions, Business Area Wind, Vattenfall (2017-2018), Project Director Danish Kriegers Flak, Business Area Wind, Vattenfall (2016-2017) Head of Commercial Implementation and Country Manager UK and Ireland, Business Unit Renewables, Region Continental/UK, Vattenfall (2014-2016).
 • Utbildning: M.Sc.  Economics (International trade and Economics) and M.Sc. Business Administration (Finance and Marketing), Handelshögskolan i Stockholm.
 • Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Äger 20 000 aktier i Bolaget. Äger inga teckningsoptioner i Bolaget.
 • Oberoende i förhållande till företaget / större aktieägare: Ja/Ja

Rådgivare

Neil Puester, medgrundare

 • Styrelseledamot 2001-2007
 • Aktier: 60,186
 • BSME Tufts University
 • Över 30 års erfarenhet av flera batterikemier från Yardney, Gates Energy Products, Optima Battery och Nilar.
 • 35+ batteripatent.

Dag Noréus

 • Professor, Stockholms universitet
 • Expert på metallhydrider och komprimerade pulverelektroder.

Uwe Köhler

 • Rådgivare till styrelsen sedan 2016
 • MSc phys., PhD phys.
 • Batteripionjär.
 • Över 30 års erfarenhet från Varta, SAFT och Johnson Control på ledande befattningar som utvecklingschef, Advanced Battery Systems på Varta Automotive Systems.