Samarbete med Mc Energy breddar användningsområdet för Nilars batterier

Nilar International AB har signerat en avsiktsförklaring med nederländska Mc Energy B.V., specialiserade på design och produktion av avancerade energilagringslösningar. Mc Energy utvecklar skräddarsydda energilagringssystem som framför allt riktar sig mot industriella användare. Detta är ett ytterligare steg i Nilars strategi att tillsammans med ett fåtal nära samarbetspartners utveckla säkra batterilösningar där Nilars stationära batterier når sin fulla potential.

– Avsiktsförklaringen är en milstolpe i Nilars strategiska tillvägagångssätt. Mc Energy kompletterar befintliga samarbeten och erbjuder ytterligare användningsområden för Nilars avancerade batteriteknik, säger Erik Oldmark, vd för Nilar International AB.

Mc Energy bygger batterilösningar som både kan installeras inomhus eller utomhus i container-enheter. Avsiktsförklaringen innehåller specifika områden för ökad samverkan, med projekt och initiativ inom tre på varandra följande områden:

  1. Ett ”Proof of concept”-projekt, där Nilar-batterier kommer att integreras och testas tillsammans med Mc Energys GridConn-lösning – själva hjärnan som styr batteriets i- och urladdning.
  1. Ett pilotprojekt där Nilar levererar batterier till 7 stycken Mc Energy BattPack 60-system. BattPack är ett komplett energilager och varje enhet innehåller 50 st Nilar-batteripack.
  1. Skapa förutsättningar för volymproduktion av hundratals Mc Energy BattPacks för att tillgodose marknaden med 10-tals MWh. BattPacks är baserade på andra generationens Nilar ReOx-batterier och batteristyrsystem.

Avtalet med McEnergy bekräftar att Nilar har ett starkt erbjudande. Efterfrågan på stationära batterier fortsätter att öka, speciellt när samhällets behov att planera sin energiförbrukning blir större av den europeiska energikrisen och en ökad andel fossilfri energiproduktion.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Oldmark, VD
+46 70 432 4444
erik.oldmark@nilar.com

Presskontakt:
Matilda Ekman Vråmo
+46 72-213 01 28
matilda.ekman.vramo@nilar.com

Om Nilar:
Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av batterier för stationära energilagringssystem. Energilagringssystem kan användas för att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan för att till exempel förbättra utnyttjandet av intermittent elproduktion från förnybara energikällor, såsom solenergi och vindkraft, samt för att stötta det alltmer ansträngda elnätet. Nilars batteriteknik är baserad på nickelmetallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil liksom hög prestanda. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och den energieffektiva produktionsanläggningen som drivs av 100% förnybar energi är sedan 2012 belägen i Gävle, där företagets forskning och utveckling också äger rum.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se www.nilar.com.


Nilar har startat produktionen av världens första batteri som kan fyllas på med ny livslängd

Nilar International AB i Gävle utvecklar batterier till energilagringslösningar för den gröna omställningen. Nu har tillverkningen av nästa generations batterier startat. Nilar är först i världen med en teknologi som gör att uttjänta batterier kan återställas och få tillbaka samma lagringskraft som ett nytt batteri. En första delleverans av batterier ska ske i vecka 44.

Nilar utvecklar, designar och producerar batterier för stationära energilagringssystem. Nu tar bolaget ett viktigt steg och inleder produktion av nästa generations batterilösning på anläggningen i Gävle. Batteriet är det första med en teknologi kallad ReOx, som möjliggör att uttjänta batterier kan fyllas på med gas för att återställa den ursprungliga batterikapaciteten. ReOx-teknologin har Nilar utvecklat i samarbete med forskare vid Stockholms universitet.

– ”Fram till idag har batterier som nått sin praktiska livslängd varit uttjänta och oanvändbara. Med ReOx-teknologin kan våra batterier återställas till sin ursprungliga lagringskapacitet minst 3 gånger, vilket kan förlänga livslängden med flera år. Det innebär både kraftigt minskad resursanvändning och stora kostnadsbesparingar för användarna. Det här är självklart ett stort och viktigt steg framåt för Nilar”, säger Erik Oldmark, VD på Nilar International AB.

Den order som nu produceras, tecknades i våras av Enequi. Det är startskottet för produktionen av det nya, världsunika batterisystemet med batterier och mjukvara anpassat för gaspåfyllnad vid den egna fabriken i Gävle. Ordern gäller totalt 800 batterier med tillhörande mjukvara, till 100 enheter av Enequis intelligenta energilager QuiPower Storage.

Smarta och hållbara batterier är en förutsättning för den gröna omställningen. Batterier behövs för att kunna lagra energiproduktion från förnybara energikällor som sol- och vindkraft och för att jämna ut obalanser i elnätet.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Oldmark, VD
+46 70 432 4444
erik.oldmark@nilar.com

Presskontakt:
Matilda Ekman Vråmo
+46 72-213 01 28
matilda.ekman.vramo@nilar.com

Om Nilar:
Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av batterier för stationära energilagringssystem. Energilagringssystem kan användas för att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan för att till exempel förbättra utnyttjandet av intermittent elproduktion från förnybara energikällor, såsom solenergi och vindkraft, samt för att stötta det alltmer ansträngda elnätet. Nilars batteriteknik är baserad på nickelmetallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil liksom hög prestanda. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och den energieffektiva produktionsanläggningen som drivs av 100% förnybar energi är sedan 2012 belägen i Gävle, där företagets forskning och utveckling också äger rum.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se www.nilar.com


Ny styrelseledamot hos Nilar

Man in a black suit is smiling and looking into the camera

Nilar välkomnar Peter Wesslau, vår nya styrelseledamot sedan juni 2022.  Wesslau är för närvarande VD på Rabbalshede Kraft AB och styrelseledamot för SmartInnovation Sweden AB. Han har haft ett brett spektrum av ledande befattningar på Vattenfall, inklusive Director of Controlling, chef för Offshore Portfolio and Transactions, Project Director för danska Kriegers Flak, Country Manager i Storbritannien och Irland och mer.

Nilars styrelse består av sex styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Ordföranden Gunnar Wieslander berättar att han ser fram emot att ha Peter i teamet: ”Med Peter Wesslaus omfattande erfarenhet och kunskap om energimarknaden och den pågående gröna omställningen är vi säkra på att han kommer att vara mycket värdefull för Nilar i genomförandet av vår nya strategi”.

Läs mer här om Nilars styrelse.


EU måste prioritera energilagring för att nå klimatmålen för 2030 och 2050

Seven EU Flags in front of a grey building

European Association for Storage of Energy (EASE) publicerade nyligen en studie för att uppskatta energilagringsmål för 2030 och 2050. Studien lyfter fram att det inte endast kan vara fokus på förnybara energikällor, utan att energilagring även måste prioriteras i takt med de befintliga klimatmålen. Detta är av stor vikt särskilt på grund av den påskyndade utbyggnadsplanen för förnybar energi i Europa.

Det är beräknat att år 2050 kommer minst 600 GW energilager att behövas i energisystemet. Detta kommer att kräva en ökning av lagringsdistributionen på minst 14 GW per år under de kommande nio åren. Detta är en stor ökning jämfört med de 0,8 GW per år av batterilagring som användes 2020. Enligt EASE måste lagring bli en politisk prioritering tillsammans med förnybara energikällor. Utan en strategi för lagring, kommer inte EU kunna uppnå klimatmålen, vilket innebär att exponeringen mot fossila energimarknader då kommer att fortsätta.

Läs mer här om studien och varför lagring måste prioriteras i förhållande till EU:s klimatmål.


Meet a Nilar Employee – Mattias Pettersson

Hur skulle du beskriva dig själv?
Jag är alltid ivrig att utföra mina uppgifter med resultat. Jag tror att jag är en ödmjuk person med ett stort intresse för alla tekniska frågor. Jag antar att detta började i min barndom. Jag monterade alltid ihop saker och satte ihop dem igen, vilket gjorde min mamma galen. Jag skulle ta isär väckarklockorna, min cykel, tv:n; ibland utan att kunna sätta ihop dem igen. Detta har naturligtvis utvecklats över tid till att bli ett mer användbart intresse.

Vad fick dig att arbeta inom energilagringsbranschen?
Jag tror att det var en allmän nyfikenhet på marknaden. Jag ville också ha möjlighet att få mer erfarenhet inom produktdesign mer riktad mot slutkunder. Jag gillar tanken på att vara nära en produkt som kan göra skillnad för människor, en produkt som jag kan vara stolt över.

Hur började din resa med Nilar?
Av en slump, antar jag. Det var en headhunter som kontaktade mig första dagen efter min föräldraledighet. Jag tror att jag från tidpunkten inte var intresserad från början men jag gick till intervjun av nyfikenhet på företaget. Väl där hittade jag många av pusselbitarna jag letade efter. Jag har nu varit här i mer än 2 år.

Hur skulle du beskriva det du gör?
I ett team på fyra är vi uppdelade efter funktion. Mitt primära fokus har varit batterikomponenter. Jag arbetar med kapslarna till batterimodulerna och utforskar därmed olika material. En vanlig missuppfattning om mitt teams roll är att vi kan svara på alla frågor om batteriets design. Det finns många aspekter utöver mekaniken som är orsaken bakom designen.

Vad är det häftigaste du jobbar med just nu?
Just nu ingår jag i ett team som jobbar med ett krypningsfenomen. Det kan se enkelt ut på ytan, men det finns så många faktorer inblandade. Vi tittar också på att utveckla nästa generations moduler.

Vad motiverar dig?
Tron på att ansträngning alltid gör en förändring till en bättre lösning. Utöver det så motivera min familj mig.

Tidiga misstag som du lärt dig av i din karriär?
Jag har lärt mig att alltid ta feedback från kollegor för att dubbelkolla en ritning innan den går till tillverkning. Det är aldrig en dålig idé att ha ett extra par ögon. Jag hatar att få reda på att jag missade ett litet hål månader senare. Detta är det bästa sättet att undvika så många problem som möjligt.

Din favorithobby?
Jag tycker om att köra motorcykel och vandra eftersom det ger mig energi. Jag har ägt en motorcykel de senaste åren men har haft körkort i 20 år. Jag tycker om att köra motorcykel på fritiden, men planerar även att göra en längre resa. Min dröm är att åka till Sydafrika och köra genom Kruger National Park. De har paketerade resor som inkluderar en hyrmotorcykel och gruppresa, med arrangemang i alla boenden. Att köra i en miljö med elefanter och giraffer längs vägen skulle vara fantastiskt. Vem vet, kanske när mina barn är äldre.

Vad är det bästa med att jobba på Nilar?
Jag tror att det är mina inspirerande kollegor och möjligheten att påverka företagets framtid. Vi har ett ungt, mångsidigt team och alla är öppna och ambitiösa att testa nya lösningar. Det är roligt att ha möjligheten att bidra till förändring och att sträva efter att hitta svaren.


Information till dig som äger ett energilager med batterier från Nilar

Information till dig som äger ett energilager med batterier från Nilar,

Vi vill göra er uppmärksamma på att Ni kan komma att bli kontaktade av vår samarbetspartner Granitor i samband med inspektionsarbete. Detta gäller enbart kunder i Sverige.

Vid frågor avseende detta, hänvisar vi Er till att kontakta vår supportavdelning på support@nilar.com.


Ökad efterfrågan av energisäkerhet

solar_panels_and_wind_power

Det pågående kriget mellan Ryssland och Ukraina har haft stor påverkan på de globala energimarknaderna, vilket innebär att beslutsfattare måste hitta ett sätt att balansera hållbarhet, säkerhet och överkomliga priser. Därför står energitrygghet för närvarande högst upp på dagordningen vilket innebär att de europeiska ekonomierna söker efter möjligheter att minska sitt beroende av importerade bränslen. Politiken går redan mot en ökning av vind- och solkraft, men de höga priserna kommer att påskynda övergången till koldioxidsnål energi ännu mer.

För att stödja förändringarna kommer det att ske en uppbyggnad av infrastrukturinvesteringar med fokus på sammankoppling, överföring och distribution. Detta innebär att tillväxten av flexibla resurser som batterilagring kommer att vara avgörande för att balansera produktionens alltmer varierande karaktär. Nilar-batterier använder en bipolär design, vilket bidrar till att göra batteriet till en pålitlig kraftkälla i mer än 20 år. Produktionen av batterierna drivs av 100 procent förnybar energi och designas, utvecklas och tillverkas i vår fabrik i Gävle. Den unika lösningen som Nilar erbjuder ligger i linje med denna aktuella fråga, och även om det är en stor utmaning att övervinna de nuvarande höga priserna, är batterilagring den ultimata lösningen för att tillhandahålla energisäkerhet, hållbarhet och överkomliga priser idag och i framtiden.

Läs mer här om krigets påverkan på den globala energimarknaden och varför energisäkerhet är avgörande i denna fråga.


Meet a Nilar Employee – Jim Wennmark

Hur skulle du beskriva dig själv?
Jag hör från andra att jag är tydlig och koncis med min kommunikation. Jag känner att jag är väldigt nyfiken och jag vill veta hur saker och ting fungerar och hur saker hänger ihop. Jag vill hela tiden lära mig mer.

Hur började din resa med Nilar?
Jag var i en deltidsroll på ett företag i närheten och såg heltidstjänsten via sociala medier. Det lät väldigt intressant, så jag chansade. Jag började på Nilar i februari 2020. Med tanke på tillståndet i världen strax efter att jag blev anställd, så kan det anses ha varit lite turbulent ibland. Men jag anser även att de senaste 2 åren är de mest spännande i mitt liv och min karriär hittills. Jag har lärt mig så mycket på så kort tid. Jag är och har varit superpositiv med att vara på ett företag där det känns som att allt är möjligt. Med allt jag har upplevt känner jag att jag har utvecklats inte bara i min roll, utan som människa i allmänhet.

Vad är den vanligaste missuppfattningen om din roll?
En vanlig missuppfattning om en roll i ledningen som min, är att jag skulle ha alla svar på allt som ställs. Jag har lärt mig med tiden att en enda person inte ska försöka lösa allt på egen hand. Mitt team har kraften att ha alla svar och jag är 100% säker på att vi alltid kommer till den bästa lösningen tillsammans. Mitt teams största styrka är deras önskan och iver att lära sig, och jag känner att Nilar stöder denna attityd.

Vad är det häftigaste du jobbar med just nu?
Det finns så många saker; det har varit två spännande år. För oss i produktionen är det häftigt att få vara med i den praktiska testningen, att kunna utföra olika försök. Vi har ett annat team av produktionsingenjörer som utför processdesignen inom fabriken, men det har varit riktigt roligt att samarbeta med dem och vara en del av utvecklingen och layouten av utrustningen.

Det är också roligt att min roll innebär både administrativt och tekniskt arbete. Jag känner att det skapas värde på verkstadsgolvet för oss. Som produktionschef är det häftigt att ha hela ansvaret för produktionsprocessen från råvara in till batteristräng ut. Att gå från metallpulver till konkret produkt är väldigt coolt.

Något du har lärt dig av i din karriär?
Jag har en stark tro på människor, varför jag värdesätter mitt team högt. Jag har lärt mig att när man hanterar människor behöver man inte vara rädd för att utmana dem. Det är viktigt att ge människor större uppgifter som de själva inte tror att de kan hantera och stötta dem genom det. Jag tror att om du ger rätt miljö för en person, kommer de att göra sitt bästa.

Din favoritfilm eller bok?
Allt beror på vilket tillstånd eller humör jag är i. En film som verkligen fastnat hos mig är Pulp Fiction. Jag såg den för många år sedan och den är fortfarande en av mina favoriter. När det gäller litteratur känner jag mig lite som en nörd eftersom de flesta böcker jag läser nuförtiden är om LEAN produktion. Jag känner att du kan spendera en livstid på att bara läsa om det; det finns så många perspektiv. Jag tror att det är viktigt att hålla dina kunskaper uppdaterade. Jag tror verkligen att det är ett enormt värde i LEAN produktion.

En hemlig talang?
Jag vet inte om det är en hemlighet i sig, åtminstone inte i min grupp. Jag älskar att flugfiska och är väldigt bra på att gjuta. Det är något jag har gjort i hela mitt liv. Min far var en ”fiskegalning” och började min resa i fiske och etablerade det som ett sätt att leva. Alla mina systrar har flugfiskat sedan de kunde gå. Det var en av familjens främsta naturupplevelser.

Jag reser överallt för att få möjlighet att hitta nya områden att uppleva. Det kan vara en bra ursäkt för att resa; Jag har kunnat utforska Europa genom denna hobby. Jag har turen att jag också bor riktigt nära havet; Jag kan gå dit och fiska när stämningen slår till. Jag tycker verkligen om att fiska och vill göra det så ofta som möjligt. Inte för att skryta, men jag spenderar många timmar på att göra det. Jag är stolt över att jag introducerade min fru för flugfiske.

Vad är det bästa med att jobba på Nilar?
Det är många saker om jag ska vara ärlig. Viktigast av allt är att det handlar om medarbetarna. De är absolut det bästa med jobbet. Det finns många fantastiska människor som arbetar här. Jag känner att det inte finns så många jobb där man kan prata om något trivialt en stund på verkstadsgolvet och sedan övergå till en avancerad diskussion om kemi en stund senare. Det är verkligen fantastiskt att ha dessa anslutningar.


Säkerhetsdag på Nilar

Den 28 april var Nilar värd för ett heldagsevenemang för säkerhet för vår tillverkningsanläggning i Gävle. Detta i enlighet med Världsdagen för säkerhet och hälsa på jobbet. Det fanns fem stationer förberedda för dagen där anställda delades in i grupper och parades ihop med människor från olika avdelningar. Detta uppmuntrade människor att mingla och gjorde dagen till en social händelse. De olika grupperna kunde rotera genom varje station, få ny information och delta i demonstrationer.

 

 

“Det är viktigt att känna sig trygg på arbetet eftersom du tillbringar större delen av dagen där. Jag känner att mina kollegor och jag själv är mycket bättre förberedda på vad som helst.

– Nils B.

 

 

 

Dagen startade med en presentation för att utbilda alla anställda om en ny lag om visselblåsare. Direktivet om skydd för visselblåsare antogs av Europaparlamentet och Europeiska rådet i slutet av 2019, vilket skapade en standard för skydd av visselblåsare i EU. Efterlevnad för en företagsstorlek som Nilar krävs i slutet av 2023. På Nilar är säkerhet en viktig del av verksamheten, så vi anammade denna nya lag och använde säkerhetsdagen för att introducera anställda till hur dessa skydd fungerar. Vi har implementerat en intern kanal där anställda kan hitta all information som behövs och hur man använder den.

Det fördes en diskussion om avfalls- och återvinningshanteringen på Nilar vid en annan station. Målet var att säkerställa att alla anställda var uppdaterade om Nilars tillvägagångssätt. Förtydliganden gavs om vad som kan återvinnas och hur man hanterar olika avfall under hela verksamheten.  Det finns speciella soptunnor utspridda i fabriken för att främja separering av olika föremål. Filosofin om cirkulär ekonomi har varit en central del av Nilars forskning och produktion, så alla ansträngningar görs för att minska avfall.

 

En station fokuserade på att öka medvetenheten om alla larm och låssystem. Detta inkluderade att diskutera de korrekta procedurerna att följa för olika larmljud och se till att rätt lockout / tag-out-metoder var och förblir kända. En annan station hade genomgång på det interna systemet för olycksrapportering och skadeförebyggande förslag. Nilar ville tydliggöra hur värdefull rapporteringen kan vara. Det finns inte bara stöd för eventuella skador, utan ännu viktigare är att rapportering hjälper företaget att ta itu med eventuella processproblem som ledde till händelsen. Dokumentationen av tillbud diskuterades också med tanke på hur ovärderliga de är i arbetet med att förebygga skador. Det finns en fast övertygelse om att anförtro anställda i processförbättring gör företaget starkare.

Slutstationen innehöll praktiska brandbekämpningsåtgärder. Utbildningen tillhandahölls av en extern entreprenör som förser företag med lämplig personlig skyddsutrustning. Medarbetarna påmindes om de möjliga brandrisker som kunde finnas och utbildades sedan i hur man hanterar en brand om den skulle uppstå. Typerna av släcktekniker diskuterades och det klargjordes vad som fungerar bäst i olika situationer. Denna praktiska aktivitet gjorde det möjligt för anställda att släcka elden och visade även dem hur man använder förebyggande verktygen till hands.

 

“Här släcker jag en brand med en koldioxidsläckare. Det var en bra repetition av viktig kunskap och jag lärde mig om vilken typ av brandsläckare jag skulle välja i olika situationer.”

– Henrik G.

 

 

 

 

I slutet av dagen gav den positiva feedbacken och det blomstrande kamratskapet ambitioner att göra detta till en återkommande händelse. Denna lärodag förbereddes för Gävleanläggningen, men Nilar planerar att utöka denna aktivitet på årsbasis om möjligt. För Nilar är det viktigt att stärka våra anställda genom att tillhandahålla en säker miljö där de aktivt och proaktivt kan delta i genomförandet av förebyggande åtgärder. Eftersom arbetsmiljön ständigt utvecklas, är dagar som dessa av stor vikt för att Nilars utveckling.


Meet a Nilar Employee – Tommi Enholm

Hur skulle du beskriva dig själv?
Jag känner att jag är en hårt arbetande och tålmodig typ av kille. Jag gillar att vara organiserad. Jag strävar efter att göra det bästa för mina kunder.

Hur började din resa med Nilar?
Jag tittade igenom tidningen och såg en jobbannons av ett konsultföretag som behövde anställda. Det här var på en annan plats, Gävle, men det tilltalade mig eftersom jag kunde flytta närmare min flickvän, nu fästmö. Vi hade bara kunnat ses med några månaders mellanrum vid den tidpunkten. Jag blev intervjuad och när jag fick reda på att jag hade jobbet, sa jag upp mig på mitt förra jobb.

Hur skulle du beskriva din position?
Vi har precis haft en företagsrekonstruktion, så mitt nuvarande jobb är ganska nytt. Jag bokar tid hos kunder och gör systeminspektioner samt hjälper kunder med felsökning. Det innebär mycket tid på vägen, kanske 4-5 dagar, eftersom många av våra kunder finns i hela Sverige. Det kommer att ta tid att anpassa sig men jag gillar att kunna resa runt mer. Med mer tid i bilen brukar jag mest lyssna på radio eller ha min telefon ansluten för att ringa samtal för att känna mig mer effektiv. Ljudböcker är en möjlighet, men kanske är jag gammaldags eftersom jag föredrar att vända sidorna i en bok.

Vad tycker du är den vanligaste missuppfattningen om din roll?
Jag tror att det är att jag kan lösa alla problem. Jag har lärt mig många nya sätt att arbeta med min nya roll och hade fått mycket från min tidigare erfarenhet av systemdesign, men inte alla problem har en direkt lösning.

Vad motiverar dig?
Om vi pratar om i allmänhet är jag motiverad att arbeta eftersom jag behöver betala räkningar. Men vem gör inte det? Jag känner att Nilar har en unik produkt och verkar vara bäst lämpad för husägare och stora bostadsområden. Jag tror att vi kommer att vara konkurrenskraftiga i framtiden.

Tidiga misstag som du lärt dig av i din karriär?
Jag tror att jag var mindre kommunikativ när jag var yngre. Nu är jag mycket bättre på det här. Jag är mer informativ om vad jag tycker vad vi ska göra och kan hjälpa till bättre i planeringen. Jag antar att detta kommer med åldern.

Din favoritbok eller genre?
Jag gillar främst science fiction och fantasy. Jag började med Tolkienböcker. Filmerna var också mycket engagerande. Det ska bli spännande att se vad de gör i den nya serien som snart kommer ut, The Rings of Power. Jag är också ett av George RR Martin. Game of Thrones-serien var en bra läsning. Tv-serien var även bra till en viss punkt, men jag tycker att de drev slutet för långt och för snabbt. Jag hade definitivt önskat att sett det annorlunda.

Vad gör du på fritiden?
Min fästmö och jag gör mycket trädgårdsarbete. Vi har ett hyfsat utvecklat växthus, kanske 30 kvadratmeter, där vi odlar tomater, chili, bönor, gurkor och paprika. Jag hoppas kunna installera en värmeenhet i framtiden så att vi kanske kan använda den året runt. Det är roligt att vara ute när jag har stillestånd. Jag tycker också om att umgås med vänner och även att spela dataspel.

Vad är det bästa med att jobba på Nilar?
Det är spännande att se framstegen; det har varit många uppdateringar i produktionscyklerna. När jag började kändes monteringen av batterier ganska långsam; vi hade en låg produktionsvolym. Det är spännande att se hur allt har gått ihop och höjt nivån och hastigheten på produktionen.