Man in a black suit is smiling and looking into the camera

Nilar välkomnar Peter Wesslau, vår nya styrelseledamot sedan juni 2022.  Wesslau är för närvarande VD på Rabbalshede Kraft AB och styrelseledamot för SmartInnovation Sweden AB. Han har haft ett brett spektrum av ledande befattningar på Vattenfall, inklusive Director of Controlling, chef för Offshore Portfolio and Transactions, Project Director för danska Kriegers Flak, Country Manager i Storbritannien och Irland och mer.

Nilars styrelse består av sex styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Ordföranden Gunnar Wieslander berättar att han ser fram emot att ha Peter i teamet: ”Med Peter Wesslaus omfattande erfarenhet och kunskap om energimarknaden och den pågående gröna omställningen är vi säkra på att han kommer att vara mycket värdefull för Nilar i genomförandet av vår nya strategi”.

Läs mer här om Nilars styrelse.