Nilar International AB kan i dag annonsera ett nytt samarbete med Indutecc Renewable Solutions, del av den nederländska industrikoncernen Schuurman Group. Samarbetet är långsiktigt och innebär utveckling av smarta energilagringslösningar för större industrier och kommersiella fastigheter. För Nilar innebär avtalet att företaget kan erbjuda konkurrenskraftiga och smarta energilagringslösningar till samtliga prioriterade marknadssegment tillsammans med utvalda partners.

Indutecc Renewable Solutions, är en del av den 100-åriga nederländska familjekoncernen Schuurman Group, och är specialister inom teknik och rådgivning kring solenergiinstallationer och energilagringssystem. Företaget levererar helhetslösningar med hög kvalitet med ansvar för hela värdekedjan från projektledning till driftsättning. Induteccs energilagringssystem, med en kapacitet på mellan 50–500 kWh, kan också integreras med solenergi för att sömlöst optimera energihanteringen i industriella och kommersiella fastigheter.

– Nilar ser en mycket positiv utveckling nu. Vi har inlett flera nya samarbeten, lanserat ett nytt batteri, parallellt med en stegvis ökad produktionstakt. Indutecc kommer att vara en viktig långsiktig partner, som både breddar våra kundsegment samtidigt som Nilars batterier integreras i en helhetslösning med mycket hög kvalité, säger Erik Oldmark, VD på Nilar International AB.

I ett första skede kommer Indutecc och Nilar att inleda ett utvecklingsprojekt för att testa och integrera batteriet i Induteccs egna energilagringslösningar. Dessutom förvärvar Indutecc ett antal energisystem från Enequi där Nilars batterier redan är integrerade, med målsättning att sälja ett trettiotal färdiga lösningar redan under 2023.

Nästa år planerar Indutecc att inleda försäljningen av en egen systemlösning där Nilars batterier är helt integrerade. I avsiktsförklaringen avser också Indutecc att köpa fler batterier från Nilar framöver samt en fortsatt gemensam utveckling av nya produkter med större lagringskapacitet, riktade mot en global marknad.

– Efterfrågan på energilagring ökar snabbt, inte minst till följd av höga energipriser och kapacitetstak i näten. Nilars batterier använder en unik teknik med flera fördelar inom säkerhet, hållbarhet och prestanda. Genom att integrera Nilars batterier i våra helhetslösningar kan vi erbjuda bättre lösningar till våra kunder, säger Rino van Deventer, VD på Schuurman Group.

Avtalet är Nilars tredje integrationssamarbete. Tillsammans med Enequi och Mc Energy erbjuder Nilar energilagringslösningar för fler prioriterade marknadssegment – från stora industriella kunder till privata villaägare.

Samarbetet är också ett viktigt steg i Nilars strategiska plan framåt. Noga utvalda samarbetspartners bygger avancerad mjukvara och systemlösningar, där Nilars säkra och hållbara batterier integreras i en helhetslösning, anpassade efter kundernas specifika önskemål.