solar_panels_and_wind_power

Det pågående kriget mellan Ryssland och Ukraina har haft stor påverkan på de globala energimarknaderna, vilket innebär att beslutsfattare måste hitta ett sätt att balansera hållbarhet, säkerhet och överkomliga priser. Därför står energitrygghet för närvarande högst upp på dagordningen vilket innebär att de europeiska ekonomierna söker efter möjligheter att minska sitt beroende av importerade bränslen. Politiken går redan mot en ökning av vind- och solkraft, men de höga priserna kommer att påskynda övergången till koldioxidsnål energi ännu mer.

För att stödja förändringarna kommer det att ske en uppbyggnad av infrastrukturinvesteringar med fokus på sammankoppling, överföring och distribution. Detta innebär att tillväxten av flexibla resurser som batterilagring kommer att vara avgörande för att balansera produktionens alltmer varierande karaktär. Nilar-batterier använder en bipolär design, vilket bidrar till att göra batteriet till en pålitlig kraftkälla i mer än 20 år. Produktionen av batterierna drivs av 100 procent förnybar energi och designas, utvecklas och tillverkas i vår fabrik i Gävle. Den unika lösningen som Nilar erbjuder ligger i linje med denna aktuella fråga, och även om det är en stor utmaning att övervinna de nuvarande höga priserna, är batterilagring den ultimata lösningen för att tillhandahålla energisäkerhet, hållbarhet och överkomliga priser idag och i framtiden.

Läs mer här om krigets påverkan på den globala energimarknaden och varför energisäkerhet är avgörande i denna fråga.