Seven EU Flags in front of a grey building

European Association for Storage of Energy (EASE) publicerade nyligen en studie för att uppskatta energilagringsmål för 2030 och 2050. Studien lyfter fram att det inte endast kan vara fokus på förnybara energikällor, utan att energilagring även måste prioriteras i takt med de befintliga klimatmålen. Detta är av stor vikt särskilt på grund av den påskyndade utbyggnadsplanen för förnybar energi i Europa.

Det är beräknat att år 2050 kommer minst 600 GW energilager att behövas i energisystemet. Detta kommer att kräva en ökning av lagringsdistributionen på minst 14 GW per år under de kommande nio åren. Detta är en stor ökning jämfört med de 0,8 GW per år av batterilagring som användes 2020. Enligt EASE måste lagring bli en politisk prioritering tillsammans med förnybara energikällor. Utan en strategi för lagring, kommer inte EU kunna uppnå klimatmålen, vilket innebär att exponeringen mot fossila energimarknader då kommer att fortsätta.

Läs mer här om studien och varför lagring måste prioriteras i förhållande till EU:s klimatmål.