Under Expo 2020 i Dubai visar Sveriges paviljong upp samarbetsvilja genom förnybar energi. Som den officiella batterileverantören har Nilar installerat ett hållbart energilagringssystem för att fungera sömlöst tillsammans med solpaneler skickligt integrerade i paviljongstrukturen och en intelligent EnergyHub för optimering av energianvändningen. Den svenska paviljongen är placerad i utställningsområdet Hållbarhet. Detta internationella evenemang startar den 1 oktober och sträcker sig över 6 månader.

Sveriges paviljong är den enskilt största investeringen i export och investeringsfrämjande från den svenska regeringen och bygger på idén om att utveckla smarta städer inom de skandinaviska skogarna. I paviljongen, kallad ”The Forest”, symboliserar det fantasifulla trälandskapet en metafor för synergin i en biocirkulär ekonomi, som visar hur teknologier kan samspela genom innovativ life science och smarta städer.

Nilar är hedrade över att vara en av de teknologier som exemplifierar expertisen i Sverige vid detta globala evenemang. Energilagringssystemet i paviljongen visar Nilar Hydrid® teknologin med modulär och bipolär konstruktion som en miljövänlig och pålitlig kraftkälla med väsentliga säkerhetsfördelar. De sofistikerade övervaknings- och kontrollsystemen säkerställer säker och tillförlitlig drift samt sömlös integration i större lösningar. Nilars batterier omfamnar filosofin om cirkulär ekonomi som ett centralt tema i all design och innovation.

Sverigepaviljongen belyser förnybar energi. Det inkommande solljuset utnyttjas genom 1000 kvadratmeter solpaneler inbäddade i taket och fasaden från Soltech Energy AB. EnergyHub, som tillhandahålls av Ferroamp, hanterar strategiskt energin från solcellsanläggningarna för att driva Sverigepaviljongen och optimerar energiförbrukningen genom användning av energilagringssystemet från Nilar. Paviljongen förkroppsligar den synergistiska andan i Sverige och demonstrerar ett komplett system, framtaget genom ett samarbete mellan de tre svenska innovatörerna. Lär dig mer om möjligheterna med en gemensam lösning från de tre innovatörerna genom följande film:

 

För att läsa mer om vilka upplevelser Expo 2020 erbjuder, klicka här.