Den 10 september invigde Europeiska investeringsbanken (EIB) en fotoutställning på Raoul Wallenbergs torg i Stockholms innerstad. De utställda bilderna ger en inblick i 21 gröna och hållbara projekt som EIB har finansierat under de senaste åren. Huvudtemat är ”samarbete för en hållbar framtid”. Det är fritt tillträde till utställningen, så att allmänheten kan lära sig mer om dessa progressiva projekt.

Sedan EIB tog på sig rollen som Europas klimatbank har den intensivt strävat efter att anpassa sin utlåning till klimatrelaterade mål och Parisavtalet. Den ambitiösa planen har tillfört finansiering till många innovativa och banbrytande företag som ägnar sig åt viktiga aspekter av den gröna omställningen. Nilar är ett av de företag som presenteras i utställningen. Här har EIB finansierat en utökning och förbättring av produktionslinjerna och har bidragit med finansiering till forsknings- och utvecklingsarbetet för att öka Nilar Hydride®-teknikens kommersiella lönsamhet.

Fotoutställningen kommer att finnas på Raoul Wallenbergs torg under september, och flyttas sedan till Sergels torg i oktober. Mer information om dessa projekt finns på EIB:s webbplats, som du kommer till genom att klicka här.