Kalender

Kommande händelser

  • Delårsrapport januari-mars 2021: 27 maj 2021
  • Årsstämma: 30 juni 2021
  • Delårsrapport januari-juni 2021: 23 augusti 2021
  • Delårsrapport januari-september 2021: 16 november 2021
  • Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2021: 17 februari 2022