Finansiellt

Nilars finansiella rapporter har sedan årsredovisningen 2013 upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards).