Ledning

Erik Oldmark
VD

 • Född: 1967
 • Anställd sedan: 2021. VD Nilar International AB fr.o.m. augusti 2021.
 • Medlem av ledningsgruppen sedan: 2021
 • Pågående uppdrag:
 • Erfarenhet och tidigare positioner: Mer än 25 års erfarenhet från seniora chefsbefattningar, strategi, komplex systemförsäljning, produktledning, operations, outsourcing, marknadsföring och kommunikation. Tidigare VD för Metria AB samt Orbion Consulting AB, ett antal ledande chefsbefattningar inom Ericsson exempelvis; Head of Strategy and Marketing Northern Europe, Russia and Central Asia, Head of Business Segment Services Nordics and Baltic, Head of Strategy Marketing and Product Management at Business Unit Global Service.
 • Utbildning: MSc i Maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan, med inriktning på Industriell Ekonomi och Organisation.
 • Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Äger 35 000 aktier i Bolaget. Äger inga teckningsoptioner i Bolaget.
 • Email: Erik Oldmark
 • Telefon: +46-70-432 44 44

 

Johan Önnesjö , Acting CFO

 • Född:1978
 • Anställd sedan:2020
 • Medlem av ledningsgruppen sedan:2021
 • Pågående uppdrag: Member of the board KIAB Vårdfastigheter
  Member of the board Dubbel Ö Consulting AB
 • Erfarenhet och tidigare positioner:
  +15 years in various financial positions, Interim manager as Head of Business control at Aller Media, Head of Finance at Q-matic Nordic, Senior Busines Controller COO office Swedbank, Financial Director and Senior Business Controller at Nasdaq
 • Utbildning: MSc in Accounting and Finance, Uppsala University.
 • Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Äger 7 500 aktier i Bolaget. Äger inga teckningsoptioner i Bolaget.
 • Email: Johan Önnesjö
 • Telefon:+46 70 105 46 46

Jan Lundquist
Head of Sales & Marketing

 • Född: 1964
 • Anställd sedan: 2012
 • Medlem av ledningsgruppen sedan: 2019
 • Pågående uppdrag:
 • Erfarenhet och tidigare positioner: Vd Gycom Svenska AB. Landschef Gycom Norge AS, Affärsområdeschef Gycom Danmark A/S, Regionchef Gylling Component AB.
 • Utbildning: Business Management, Handelshögskolan i Stockholm, Business Finance and Marketing Management, IHM Business School, certifierad gymnasieingenjör, Åva.
 • Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Äger 1 794 aktier och 5 000 teckningsoptioner inom ramen för 2021 års incitamentsprogram, vilka ger rätt att teckna 30 000 aktier i Bolaget.
 • Email: Jan Lundquist
 • Telefon: +46-76-769 50 67

Anette Anderung
Production/Site Operations Manager Gävle

 • Född: 1963
 • Anställd sedan: 2020
 • Medlem av ledningsgruppen sedan: 2020
 • Pågående uppdrag:
 • Erfarenhet och tidigare positioner: Global Quality and Efficiency manager Sandvik Rock Tools, Production Manager Rotary Bits Sandvik Rock Tools, Production Manager Top Hammer Bits Sandvik Mining & Rock Technology, Manager Production Engineering Sandvik Mining & Construction.
 • Utbildning: Kandidatexamen Datavetenskap och automatisering, Högskolan i Gävle, kandidatexamen Teknisk utbildning, Högskolan Dalarna. 
 • Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Äger 5 000 teckningsoptioner inom ramen för 2021 års incitamentsprogram, vilka ger rätt att teckna 30 000 aktier i Bolaget.
 • Email: Anette Anderung
 • Telefon: +46-70-362 50 04

Joacim Wenna
Head of Research & Development

 • Född: 1979
 • Anställd sedan: 2021 (januari)
 • Medlem av ledningsgruppen sedan: 2021 (januari)
 • Pågående uppdrag:
 • Erfarenhet och tidigare positioner: Mer än 19 års erfarenhet av produktutveckling och produkthantering av elektroniska system för fordon. Vice President business unit och Head of Product Development på Stoneridge Electronics AB, Global Product Manager och Product Manager på Stoneridge Electronics AB, Projektledare och elektronikutvecklare på Stoneridge Electronics AB.
 • Avslutade uppdrag (de senaste fem åren): Ledande befattning Stoneridge Electronics AB.
 • Utbildning: Magisterexamen maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.
 • Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Äger 20 000 aktier i Bolaget. Äger inga teckningsoptioner i Bolaget.
 • Email: Joacim Wenna
 • Telefon: +46-70-689 25 49