Ledning

Erik Oldmark
VD

 • Född: 1967
 • Anställd sedan: 2021. VD Nilar International AB fr.o.m. augusti 2021.
 • Medlem av ledningsgruppen sedan: 2021
 • Pågående uppdrag:
 • Erfarenhet och tidigare positioner: Mer än 25 års erfarenhet från seniora chefsbefattningar, strategi, komplex systemförsäljning, produktledning, operations, outsourcing, marknadsföring och kommunikation. Tidigare VD för Metria AB samt Orbion Consulting AB, ett antal ledande chefsbefattningar inom Ericsson exempelvis; Head of Strategy and Marketing Northern Europe, Russia and Central Asia, Head of Business Segment Services Nordics and Baltic, Head of Strategy Marketing and Product Management at Business Unit Global Service.
 • Utbildning: MSc i Maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan, med inriktning på Industriell Ekonomi och Organisation.
 • Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Äger 532 400 aktier i Bolaget. Äger inga teckningsoptioner i Bolaget.
 • Email: Erik Oldmark
 • Telefon: +46-70-432 44 44

Ulf Sandegren
CFO

 • Född:1964
 • Anställd sedan2022 (December)
 • Medlem av ledningsgruppen sedan: 2022 (December)
 • Pågående uppdragStyrelseordförande Sandegren Financial Consulting AB.
 • Erfarenhet och tidigare positioner:Mer än 30 års erfarenhet av att utveckla koncernekonomi, riskhantering, compliance och budgethantering från företag som Metria, Bankgirot och Capgemini. Tidigare interim CFO för Hifab AB, ett börsnoterat bolag på Nasdaq First North Growth Market.
 • Utbildning: MSc i företagsekonomi från Stockholms universitet
 • Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Äger inga aktier i Bolaget. Äger inga teckningsoptioner i Bolaget.
 • Email: Ulf Sandegren
 • Telefon:+46 70 572 96 76

Jan Lundquist
Head of Sales & Marketing

 • Född: 1964
 • Anställd sedan: 2012
 • Medlem av ledningsgruppen sedan: 2019
 • Pågående uppdrag:
 • Erfarenhet och tidigare positioner: Vd Gycom Svenska AB. Landschef Gycom Norge AS, Affärsområdeschef Gycom Danmark A/S, Regionchef Gylling Component AB.
 • Utbildning: Business Management, Handelshögskolan i Stockholm, Business Finance and Marketing Management, IHM Business School, certifierad gymnasieingenjör, Åva.
 • Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Äger 1 794 aktier och 5 000 teckningsoptioner inom ramen för 2021 års incitamentsprogram, vilka ger rätt att teckna 30 000 aktier i Bolaget.
 • Email: Jan Lundquist
 • Telefon: +46-76-769 50 67

Anette Anderung
Head of Production

 • Född: 1963
 • Anställd sedan: 2020
 • Medlem av ledningsgruppen sedan: 2020
 • Pågående uppdrag:
 • Erfarenhet och tidigare positioner: Global Quality and Efficiency manager Sandvik Rock Tools, Production Manager Rotary Bits Sandvik Rock Tools, Production Manager Top Hammer Bits Sandvik Mining & Rock Technology, Manager Production Engineering Sandvik Mining & Construction.
 • Utbildning: BSc i Data och Automation från Högskolan i Gävle, BSc Yrkeslärare inom Automation från Högskolan i Dalarna.
 • Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Äger inga aktier i Bolaget. Äger 5 000 teckningsoptioner inom ramen för 2021 års incitamentsprogram, vilka ger rätt att teckna 30 000 aktier i Bolaget.
 • Email: Anette Anderung
 • Telefon: +46-70-362 50 04

Joacim Wenna
Head of Research & Development

 • Född: 1978
 • Anställd sedan: 2021
 • Medlem av ledningsgruppen sedan: 2021
 • Pågående uppdrag:
 • Erfarenhet och tidigare positioner: Mer än 20 års erfarenhet av produktutveckling och produkthantering av elektroniska system för fordon. Vice President business unit och Head of Product Development på Stoneridge Electronics AB, Global Product Manager och Product Manager på Stoneridge Electronics AB, Projektledare och elektronikutvecklare på Stoneridge Electronics AB.
 • Utbildning: MSc i mekanik med inriktning mekatronik från Kungliga Tekniska Högskolan.
 • Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Äger 70 000 aktier i Bolaget. Äger inga teckningsoptioner i Bolaget.
 • Email: Joacim Wenna

Anders Mårtensson
Head of Product Management & Services

 • Född: 1964
 • Anställd sedan: 2021
 • Medlem av ledningsgruppen sedan: 2022
 • Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Silf Gruppen Aktiebolag och Silf Competence AB.
 • Erfarenhet och tidigare positioner: Tidigare COO för Datscha AB. Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Silf Media AB. Styrelseledamot i Mobilexpense Nordics AB och IPF – Institutet för Personal- och Företagsutveckling Aktiebolag.
 • Utbildning: Masterutbildning i industriell ekonomi och Licentiatexamen vid Linköpings tekniska högskola.
 • Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Äger inga aktier i Bolaget. Äger inga teckningsoptioner i Bolaget.
 • Email: Anders Mårtensson

Jonna Burefjord
Head of HR & Internal Communications

 • Född: 1983
 • Anställd sedan: 2022
 • Medlem av ledningsgruppen sedan: 2022
 • Pågående uppdrag: Styrelseledamot Sveriges HR förening
 • Erfarenhet och tidigare positioner: Mer än 15 års erfarenhet av etablering av strategisk-, taktisk- och operationell HR, EHS och kommunikation. Tidigare Head of HR, EHS and Communications på Ovako, VD för Burefjord Consulting AB och Junite AB, ett flertal seniora globala HR-chefspositioner på Sandvik.
 • Utbildning: BSc i Sociologi Human Resources vid Mittuniversitetet.
 • Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Äger inga aktier i Bolaget. Äger inga teckningsoptioner i Bolaget.
 • Email: Jonna Burefjord