Aktie

Aktien

Nilar International AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag.

Bolagets aktier är sedan 30 april 2021 noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Kortnamn för aktien: NILAR
ISIN-kod: SE0015950001
LEI 549300YB1GKR0RB4XL64

För aktuell aktiekurs, vänligen följ denna länk: Klicka här.

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital uppgår (före marknadsnoteringen) till 7 585 291,84 SEK fördelat på 45 511 751 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om cirka 0,17 SEK. Samtliga aktier i Bolaget berättigar till en röst per aktie vid bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier i Bolaget som innehas av aktieägaren.

Aktieägare

Största aktieägarna per 21 april 2021

NamnAntal aktierAndel % kapital/röster
Christopher Braden3 725 85012,2%
AkademikerPension2 842 9209,3%
Första AP-Fonden2 823 5169,3%
R&H Trust Co2 795 6169,2%
Fredriksson & Forssell AB1 611 5465,3%
Sagax Limited1 152 2163,8%
Brohuvudet AB1 095 4683,6%
Fjärde AP-Fonden1 050 1683,4%
AFA Försäkring900 9003,0%
Venture Holding SARL SPF864 1202,8%
Fjord Advisors AB855 5402,8%
Övriga10 805 28635,4%
Summa30 523 146100,0%

 

Aktiekapitalets utveckling

Per 5 juni 2021

HändelseÅrMånadFörändring av antalet aktierAntal aktier efter emission
Grundande2000100 000100 000
Nyemission 1)2004106 130206 130
Nyemission 1)200520 918227 048
Nyemission200541 500268 548
Nyemission200614 600283 148
Nyemission200781 193364 341
Nyemission2009155 773520 114
Nyemission2011175 407695 521
Nyemission2012280 485976 006
Nyemission 2)201368 6601 044 666
Nyemission 1)201364 4891 109 155
Nyemission2013164 9631 274 118
Nyemission 1)201480 6841 354 802
Nyemission20143 3241 358 126
Nyemission20156 9601 365 086
Nyemission2015989 0522 354 138
Nyemission2016238 6002 592 738
Nyemission201622 8032 615 541
Nyemission2017129 2852 744 826
Nyemission2017525 7533 270 579
Nyemission 1)2018180 4033 450 982
Nyemission2019980 8754 431 857
Nyemission 2)2020Augusti275 6694 707 526
Nyemission2020September6 9674 714 493
Nyemission2020Oktober310 6985 025 191
Nyemission2021Januari62 0005 087 191
Aktiesplit (1:6)2021April25 435 95530 523 146
Nyemission (IPO)2021Maj11 194 02941 717 175
Utbyte konvertibler2021Maj3 582 25245 299 427
Nyemission (Övertilldelningsoptionen IPO)2021Juni212 32445 511 751
 
1) Kvittning
2) Kontant, kvittning

 

Certified advisor

FNCA Sweden AB
www.fnca.se
+46 (0)8 528 00 399
info@fnca.se