Energilösningar för industriella och kommersiella företag

Allt eftersom tekniken utvecklas investerar allt fler företag i energilagring. Ett energilagringssystem kan främja förnybara energiresurser och maximera utnyttjandet av dessa. Det kan också minska toppar i elförbrukningen vilket sparar pengar och bidrar till att göra företaget mer hållbart.

Att välja en lösning för företaget

De modulära Nilar Energy batterierna är den perfekta energibufferten för kontorskomplex och större bostadsområden. Skalbarheten hos våra strängar möjliggör flexibla energilagrings lösningar för att möta våra kunders behov. Det ideala systemet kan utvecklas för laddningsstationer för elfordon, industriella applikationer och kontor.

Upptäck vårt produktutbud →

Energiboost till laddningslösningar för elfordon

Nilars batterier Energy är idealiska för energilagringslösningar till laddstationer för elfordon. Nilars modulära batterier gör det möjligt för myndigheter och energileverantörer att möta efterfrågan på laddning av elfordon med budgeterade, stegvisa infrastrukturella investeringar.

Hitta den optimala batterilösningen för er elbilslösning→

I alla väder

Ena dagen är det varmt och nästa är det iskallt. Dessa väderförhållanden är begränsande faktorer för många batterileverantörer, men så är inte fallet med Nilars batterier. Vår patenterade teknologi Nilar Hydrid® gör att de fungerar smidigt oavsett om det är -10 °C eller +40 °C.

Läs mer om våra batteriers prestanda →

Det miljömedvetna batteriet

Till skillnad från de flesta andra industribatterier anses Nilar-batterier vara fullt återvinningsbara. De är också fria från kadmium, kvicksilver och bly och innehåller endast en liten mängd av svåråtervunna metaller. När ni väljer Nilar-batterier väljer ni den mest miljömedvetna lösningen som finns tillgänglig.

Läs mer om hållbarhet och återvinning →

Tillverkade i Sverige

Våra batterier är framtagna, utvecklade och tillverkade i vår toppmoderna fabrik i Gävle i Sverige som drivs med 100 procent förnybar energi. Med färre komponenter än de flesta andra batteritillverkare är produktionsprocessen förenklad och helautomatisk. Inget lämnar vår fabrik förrän det har godkänts i varje produktionsled.

Läs mer om vår produktion →

Vad kan du göra med energilagring som innehåller Nilar-batterier?

En energilagrings lösning som använder Nilar-batterier kan utföra många olika uppgifter i ett industriellt system. Dessa uppgifter kan användas i olika situationer och i kombination med varandra för att tillhandahålla de specifika funktioner som ert system behöver.

Läs mer om hur Nilars batterier har använts i ett köpcentrum i Italien. 

Välj en energilagringslösning med Nilar-batterier

Är ni intresserade av att skaffa en säker och miljövänlig energilagringslösning som drivs av Nilar-batterier och som säkerställer en långsiktig användning för er kommersiella fastighet eller industrianläggning? Kontakta er lokala Nilar-återförsäljare.

Hitta er lokala återförsäljare →

Integrera Nilar-batterier

Är ni intresserade av att integrera Nilar-batterier i er energilagringslösning för kommersiella och industriella fastigheter eller att distribuera våra batterier?

Läs mer och få information om hur vi kan samarbeta på vår integratörsida →

Kontakta oss för att diskutera ert integreringsprojekt och hur ni kan dra fördel av att distribuera våra batterier →

Upptäck våra produkter

Läs mer om våra säkra och miljövänliga lösningar för långsiktig användning.

Upptäck våra produkter →