Din applikation

I takt med att världen utvecklas kommer efterfrågan på energi att fortsätta öka. Våra hem, kontor och befintliga elnät har inte konstruerats för den elkraft som krävs av de pågående tekniska framstegen. Att lagra energi för senare användning är en perfekt lösning oavsett om du har tillgång till förnybara resurser eller bara förlitar dig på elnätet.

Bostäder

En energilagringslösning är inte bara till nytta för miljön utan kan också förbättra effektiviteten i ditt hem. Att kunna lagra energi för senare användning ger både kostnadsbesparingar och reservkraft. Hållbarhet och säkerhet gör Nilar-batterier till den perfekta lösningen för ditt hem.

Utforska batterier för energilagring i hemmet →

 

Industri och kommersiella fastigheter

I takt med att tekniken utvecklas investerar allt fler företag i energilagring. Ett energilagringssystem kan stödja förnybara energikällor och maximera deras utnyttjande. Dessutom kan den minska topparna i energiförbrukningen, möjliggöra ekonomiska besparingar och bidra till att göra ditt företag mer hållbart. Nilars produkter kan skalas upp för att tillgodose dina energibehov.

Läs mer om våra batterier för industri och kommersiella fastigheter →

Smart nätinfrastruktur

Dagens elnät klarar inte de ökande kraven från de tekniska framstegen, som massladdning av elfordon och elektrifiering av smarta hem. Utan omfattande investeringar i elnätsuppgraderingar från energibolag och myndigheter är energilagring en kostnadseffektiv lösning. Nilars skalbara lösningar kan implementeras för att effektivt möta dessa nya krav.

Läs mer om våra lösningar för smarta elnät →

Energilagringsfunktioner med Nilar-batterier

Detta är en beskrivning av några av de funktioner som ett energilager med batterier från Nilar kan tillhandahålla för din tillämpning. Funktionerna kan användas i olika situationer och i kombination med varandra för att erbjuda den specifika lösning du behöver.

Time Shifting

Lagring av överskottsenergi för senare användning kallas time shifting. Det här är en vanlig lösning när du använder energilager med batterier från Nilar tillsammans med solpaneler för att lagra solenergi under dagen och förbruka den på kvällen. Time shifting gör att mer förnybar energi kan installeras och utnyttjas på ett effektivt sätt.

Peak Shaving

Peak shaving är användbart i områden där energikostnaderna är höga när förbrukningen är som högts. Långsam laddning med låg effekt och urladdning med hög effekt under korta perioder minskar topparna i strömförbrukningen och kan möjliggöra ekonomiska besparingar genom att minska kostnaderna vid hög efterfrågan.

Off-grid

Off grid-drift, utanför elnät, kan behövas i avlägset belägna områden där elförsörjningen är otillförlitlig eller obefintlig. Ett energilager med batterier från Nilar kan laddas upp med hjälp av källor som inte kräver anslutning till elnätet, t.ex. sol och vind, och laddas ur när dessa energikällor inte kan tillhandahålla tillräcklig energi.

Backup

Ett reservsystem kan användas när den vanliga strömförsörjningen inte är tillgänglig, vilket möjliggör en mer kontinuerlig strömförsörjning. Ett energilager med batterier från Nilar kan användas som backup genom att den alltid sparar en del av lagringskapaciteten för oförutsedda eller förutsedda strömavbrott och sedan använder den lagrade energin vid önskad tidpunkt.

Islanding

Islanding, eller ö-drift, uppstår när en lokal generator fortsätter att leverera energi på en plats även när elnätet inte längre är igång. Detta kan användas på avlägsna platser där elnätet är mindre tillförlitligt.

UPS – Uninterruptible Power Supply

En avbrottsfri strömförsörjning (UPS) är nödvändig för system som kräver hög tillförlitlighet i strömförsörjningen. Det uppstår inga avbrott i strömförsörjningen när en UPS-enhet används. Ett energilager med batterier från Nilar kan användas för detta ändamål och ge stöd åt sådana kritiska system.

Frequency Regulation

Frekvens är ett mått på hur väl produktion och förbrukning av el är i balans. Genom att upprätthålla en specifik frekvens säkerställs en säker och stabil drift av elnätet. Energilager med batterier från Nilar kan användas för att reglera nätfrekvensen genom så kallad frekvensreglering.